Skriv ut

Sopor / Återvinning

Föreningen källsorterar alla hushållssopor. Vilket innebär att i våra soprum finns kärl för matrester, glas, metall, tidningar, plastförpackningar, pappersförpackningar, glödlampor, lysrör och batterier. Kärl för övriga brännbara sopor finns också. Våra soprum är målade i ljusa färger och på väggarna finns tydliga anslag för vad som ska läggas i respektive kärl. I soprummen finns också anslagstavlor med aktuell information om sopsorteringen. Två platser för trädgårdsavfall finns också en på respektive plus.

Grovsopor -  möbler, madrasser, täcken, cyklar, bildäck, TV-apparater, datatillbehör m.m. får den boende själv frakta till Gimonäs återvinningscentral.