Skriv ut

Trafik

Området är bilfritt.
Bilkörning i området gäller endast för i- och urlastning.
Undantag för nyttotrafik och utryckningsfordon.