Skriv ut

Uppvärmning / Ventilation


Området värms med vattenburen fjärrvärme. Bostäderna är utrustade med mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Genom fläkten i köket sugs luften från kök och våtutrymmen ut. Den passerar en värmeväxlare som tillvaratar värmen. Friskluften, som släpps in i övriga rum, förvärms av värmeväxlaren.