Skriv ut

Utemiljö

Området ligger mitt i naturen med bär- och svampmarker inpå knutarna. Möjligheterna till motion är goda. Vid idrottsplatsen, som ligger sydost om området, finns ett 2,5 km elljusspår och motionsspår på 5 och 10 km. Det finns även en nybyggd idrottshall, "Elofssonhallen", samt en grus- och gräsfotbollsplan.

Inne i bostadsområdet skapas ett slags torg i mitten av varje "PLUS". Här finns lekplats med sandlåda, gungställning, lekdjur, basketkorg och en pergola med bord och bänkar. Gräsytorna framför vinkelhuset avskärmas mot torget av plank med bänkar framför.